Oferta firmy


Główną domeną naszej firmy są prace na terenach zieleni. Wszystkie prace wykonywane są profesjonalnie i zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Posiadamy kwalifikacje w zakresie wykonywania robót polegających na rekonstrukcji, uzupełnianiu lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zieleni zabytkowej.

Specjalizujemy się w:
* wycince drzew
* wycince drzew trudnodostępnych i niebezpiecznych - różnymi metodami;
* pielęgnacji drzew (cięcia techniczne, sanitarne i korekcyjne);
* leczeniu i chirurgii drzew zabytkowych;
* sadzeniu i przesadzaniu drzew oraz krzewów;
* frezowaniu pni po ściętych drzewach;
* rozdrabnianiu gałęzi za pomocą rębaka;
* karczowaniu drzew i pni po ściętych drzewach;
* zakładaniu trawników;
* cięciu żywopłotów, koszeniu trawników, sadzeniu kwiatów, pielęgnacji rabat, krzewów, itp.;
* projektowaniu i zakładaniu ogrodów;

* sprzedaży drewna opałowego (szczegóły w zakładce Cennik).

Nasza firma posiada wszelkie stosowne decyzje potrzebne do odbioru i wywozu nieczystości od właścicieli nieruchomości oraz uprawniające do zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych.
Na ich podstawie firma świadczy usługi typu:
* Sprzątanie ulic, parków, zakładów pracy, szpitali, itp.;
* Opróżnianie koszy ulicznych;
* Utrzymanie czystości wewnątrz obiektów;

Firma posiada rozbudowaną bazę transportowo – sprzętową, w związku z czym świadczymy również usługi w zakresie wynajmu sprzętu samochodowego i ogrodniczego. Wynajmujemy n/w sprzęt wraz z operatorem:
• Podnośnik koszowy 30 - metrowy
• Zamiatarka uliczna i chodnikowa
• Frezarka do pni
• Rębak do rozdrabniania gałęzi
• Pługi do śniegu z posypywarkami