O firmie


      Długoletnia praktyka, bogate doświadczenie, odpowiednie wykształcenie kadry kierowniczej jak i pracowników pozwoliły wypracować stabilną pozycję na rynku oraz zdobyć zaufanie klientów. Usługi wykonywane przez firmę zyskały wysokie uznanie przedsiębiorstw z sektora państwowego, prywatnych inwestorów, szkół oraz przedszkoli publicznych i prywatnych, a także indywidualnych usługobiorców.

      W latach 1993-2002 oraz 2009 – 2010 nasza firma wykonywała prace pielęgnacyjno-porządkowe na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

      W latach 1993-2002 oraz 2005 – 2009 wykonywaliśmy prace pielęgnacyjne w zieleni miejskiej na terenie miasta Szczecina.

      Od roku 2003 zajmujemy się pielęgnacją zieleni miejskiej na terenie gminy i powiatu Police.

      W 2003 roku naszą działalność poszerzyliśmy o prace polegające na oczyszczaniu miasta Szczecina dotyczące opróżniania oraz serwisowania koszy ulicznych.

      Od 2003 roku naszymi usługami w zakresie kompleksowego utrzymania czystości jezdni, chodników i zieleńców oraz opróżniania koszy zostały objęte również gminy Pyrzyce i Lipiany. Dla gminy Pyrzyce i Lipiany firma świadczyła również usługi związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników w zakresie zarówno usuwania śniegu, jak i likwidacji śliskości.